ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
เอกสารจัดเก็บรายได้
แจ้งปัญหา/เรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์เว็บไซด์หน่วยงานราชการ
ลิงค์เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น อต.
 
 
 
 
 
 
เอกสารดาวโหลด คลิก
ผลงานนวัตกรรมท้องถิ่น 2561 คลิก
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารดาวโหลด
   
คำร้องทั่วไป  
แบบขอรับเบี้ยความพิการ ปี 2560(1)
แบบคำขอขั้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ ปี2560(2)
แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
แบบคำร้องทุกข์
แบบลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ปี 60 แบบ ดร.01(1)
แบบลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ปี 60 แบบ ดร.02(2)
 
 


ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคล ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2561
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ_ครั้งที่ 1/2561

ประกาศอนุมัติใช้ราคากลางโครงการจัดซื้อถังบรรจุน้ำ แบบพลาสติก บ้านห้วยผึ้ง หมู่ที่ 4

คำสั่ง การจัดคนลงสู่ตำแหน่งกรอบอัตรากำลังใหม่ ประกาศอนุมัติใช้ราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประกาศแผนจัดหาพัสดุงบประจำปี 2561
ช่องทางร้องเรียน ประกาศแผนจัดหาพัสดุงบประจำปี 2560-1
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ของข้าราชการ ประกาศแผนจัดหาพัสดุงบประจำปี 2560-2
ประกาศ กำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน_คสล._ม.1
ประกาศ ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน_คสล._หมู่ที่_2
ประกาศ นโยบายคุณธรรมจริยธรรม ประกาศราคากลาง ก่อสร้างถนน_คสล._หมู่ที่_3
ประกาศ ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ประกาศราคากลาง จัดซื้อถังบรรจุน้ำพลาสติก_หมู่ที่_4
ประกาศ มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงท่อประปา_หมู่ที่_5
ประกาศ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ประกาศราคากลางโครงการรางระบายน้ำ_คสล._หมู่ที่_5
ประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ประกาศราคากลางจัดซื้อครุภัณฑ์ภาชนะบรรจุน้ำ หมู่6
ป้ายประกาศของบุคลากร ประกาศราคากลางจัดซื้อถังบรรจุน้ำพลาสติก หมู่ที่_9
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์บ้านเทิดไท้องค์ราชัน_ราชินี
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติม_ศพด.ป่ากั้ง
  อ่านข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้างทั้งหมด

ค่ายลูกเสือ2561

กีฬา อสม.2561

กีฬาเยาวชน.2561

กีฬาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก.2561

อบต.ท่าแฝก แจกถุงยังชีพ.2561

อบต.ท่าแฝก กิจกรรมจิตอาสา2560

อบต.ท่าแฝก รูปกิจกรรมปีใหม่_2561

ประชุมสภา 2560

 

 

ดููภาพกิจกรรมย้อนหลัง คลิก

จ.อุตรดิตถ์ เปิดตัว "วังน้ำต้น" แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมาสัมผัสความสวยงามของเกาะแก่งเหนือเขื่อนสิริกิติ์   
 
 
 
 
 
 
ตั้งกระทู้ใหม                   
ลำดับกระทู้
ข้อความกระทู้
ผุ้โพส
วันที่โพส
อ่าน
ตอบ
00029 ไขมันมีความจำเป็นต่อร่างกายมาก kawinha 2018-04-20 10:43:44 98 1
00028 2018-03-27 04:55:03 286 0
00027 เม็ดบัวอบกรอบ มาย ฟีเกอ หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา Utaradit News 2018-02-25 04:30:08 221 1
00022 ยารักษาโรคทั่วไป ยาสมุนไพรไทยแผนโบราณ หมอชูมหาสารคาม 2018-01-03 16:04:11 340 12
00021 เม็ดบัวอบกรอบ มาย benjawan 2017-09-15 04:20:34 318 1
                                                            
 
 
 
 
 
 

Webmaster |ComhouseUTD| Last update: 29-6-61 10.29

Copyright © 2017 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก - www.Thafak.org
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก เลขที่ 200 หมู่ 5 ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110 โทร.055 436 700
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย CompuetHouseUttaradit