ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
เอกสารจัดเก็บรายได้
แจ้งปัญหา/เรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์เว็บไซด์หน่วยงานราชการ
ลิงค์เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น อต.
 
 
 
 
 
 
เอกสารดาวโหลด คลิก
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารดาวโหลด
   
คำร้องทั่วไป  
แบบขอรับเบี้ยความพิการ ปี 2560(1)
แบบคำขอขั้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   
 แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ ปี2560(2)
แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ
แบบคำร้องทุกข์
แบบลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ปี 60 แบบ ดร.01(1)
แบบลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ปี 60 แบบ ดร.02(2)
 
 


ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
การประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
การประชาสัมพันธ์ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประกาศราคากลาง_รางระบายน้ำ_อบต.ท่าแฝก
ความรู้เกี่ยวกับภาษีป้าย ประกาศราคากลาง_ถนน_หมู่ที่_1
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2558-2560  ประกาศราคากลาง_ถนน_หมู่ที่_2
ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-1 ประกาศราคากลาง_หมู่ที่_4
ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2 ประกาศราคากลาง_ขุดบ่อน้ำตื้น_หมู่ที่_4
ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-3 ประกาศราคากลาง_ถนน_หมู่ที่_5
ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-4 ประกาศราคากลาง_ถนน_หมู่ที่_6
  ประกาศราคากลาง_หมู่_7
  ประกาศราคากลาง__ถนน_หมู่_8
  ประกาศราคากลาง_หมู่_9

โครงการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ

โครงการสูบน้ำประปาพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ 7 บ้านวังน้ำต้น

กิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติ 2559

กิจกรรมทำความสะอาดห้องน้ำ 2559

กีฬาเด็ก ศพด.ท่าแฝก 2559

งานพญาปาด หอม กระเทียมและของดีอำเภอน้ำปาด ประจำปี 2560

พิธีมอบอุปกรณ์การเรียนพระราชทาน 2559

ศึกษาศึกษาดูงานเกษตรผสมผสาน ม.แม่โจ้ 2558

หน่วยแพทย์ พอสว.เคลื่อนที่ และรับบริจาคโลหิต 2559

หมู่บ้าน ชมส. ดีเด่น 2559

โครงการปลูกป่า สร้างฝาย หมู่ที่ 1 บ้านงอมถ้ำ 2560

มอบเบี้ยคนพิการ 2559

โครงการพลังงานแสงอาทิตย์ 2559

 
   

จ.อุตรดิตถ์ เปิดตัว "วังน้ำต้น" แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมาสัมผัสความสวยงามของเกาะแก่งเหนือเขื่อนสิริกิติ์   
 
 
 
 
 
 
ตั้งกระทู้ใหม                   
ลำดับกระทู้
ข้อความกระทู้
ผุ้โพส
วันที่โพส
อ่าน
ตอบ
00021 เม็ดบัวอบกรอบ มาย benjawan 2017-09-15 04:20:34 9 0
00020 ทดสอบ 2017-04-24 13:46:36 138 0
00018 ทดสอบ ทดสอบ 2017-04-20 15:01:06 172 3
                                                            
 
 
 
 
 
 

Webmaster |ComhouseUTD| Last update:  21-April-2017 21.36

Copyright © 2017 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก - www.Thafak.org
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก เลขที่ 200 หมู่ 5 ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110 โทร.055 436 700
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย
CompuetHouseUttaradit