ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
เอกสารจัดเก็บรายได้
แจ้งปัญหา/เรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์เว็บไซด์หน่วยงานราชการ
ลิงค์เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น อต.
 
 
 
 
 
 
เอกสารดาวโหลด คลิก
 
 
 
 
 
 
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมสภา_สมัยวิสามัญ_ครั้งที่_1_2561
คำสั่ง การจัดคนลงสู่ตำแหน่งกรอบอัตรากำลังใหม่
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ช่องทางร้องเรียน
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ของข้าราชการ
ประกาศ กำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่
ประกาศ ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ
ประกาศ นโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศ ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ประกาศ มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
ประกาศ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
ประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
ป้ายประกาศของบุคลากร
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม
 
คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร
ประกาศการแสดงเจตจำนงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
ประกาศ เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
ประกาศ เจตจำนงสุจริต ของนายก อบต
การประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
การประชาสัมพันธ์ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ความรู้เกี่ยวกับภาษีป้าย
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2558-2560 
   ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-1
  ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2
   ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-3
  ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-4
 


ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล(27-5-62) ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562
รับโอนพนักงงานส่วนตำบลสายงานบริหาร ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก(7-8-61)

ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ถัง บรรจุน้ำ ม.7

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่ (25-7-61) ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคล ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ_ครั้งที่ 1/2561 ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562
คำสั่ง การจัดคนลงสู่ตำแหน่งกรอบอัตรากำลังใหม่ ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประกาศราคาจัดซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุก ดีเซล ขนาด ๑ ตัน
ช่องทางร้องเรียน ประกาศราคากลางติดตั้งพลังงานไฟฟ้าโซล่าเซลล
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ของข้าราชการ ข่าวประมูลจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค-พ.ย. 61
ประกาศ กำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ จัดซื้อครุภัณฑ์อื่น (พัดลมไอเย็น ขนาดบรรจุ93ลิตร)
ประกาศ ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ ประกาศจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ค 2561
  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ส.ค. 2561
  แบบ สขร. ส.ค.(2)-2
  ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ก.ย 2561
  แบบ สขร. ก.ย.(2)-3
  อ่านข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้างทั้งหมด
   

วันผู้สูงอายุ2561

กีฬาเยาวชน 2561

งานพญาปาด 2561

วันผู้สูงอายุ 2562

กีฬาเยาวชน 2562

งานพญาปาด 2562

กิจกรรมวันเด็ก 2562

 

 

 

 

 

 

 
   

จ.อุตรดิตถ์ เปิดตัว "วังน้ำต้น" แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมาสัมผัสความสวยงาม

 
ของเกาะแก่งเหนือเขื่อนสิริกิติ์ 
 
 
 
 
 
ตั้งกระทู้ใหม                   
ลำดับกระทู้
ข้อความกระทู้
ผุ้โพส
วันที่โพส
อ่าน
ตอบ
00070 Advertainment คืออะไร? ไอคิวออฟชั่น 2019-12-02 14:05:47 6 0
00069 2019-12-02 14:05:28 4 0
00068 ชิลๆกับวิถีทางสมัคร jetsadabet หากแม้เล่นหนแรกก็ไม่ยาก JETSADABET 2019-12-02 10:16:20 8 0
                                                            
 
 
 
 
 
 

Webmaster |ComhouseUTD| Last update: 10-6-62

Copyright © 2017 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก - www.Thafak.org
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก เลขที่ 200 หมู่ 5 ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110 โทร.055 436 700
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย CompuetHouseUttaradit