รายละเอียดปัญหาและเรื่องร้องเรียน อบต.ท่าแฝก

เลขคำร้อง : 000010
วันที่แจ้ง : 2017-04-21 18:36:46
เรื่อง : ทดสอบหัวข้อ
สถานะ : 2
ชื่อ ผู้ส่งร้องเรียน : ทดสอบชื่อ Create Date : 2017-04-21 18:36:46 View : 78Reply : 2

No : 1

ทดสอบตอบข้อร้องเรียน
ชื่อผู้ตอบ : ทดสอบชื่อตอบ Create Date : 2017-04-21 18:37:12

No : 2

ชื่อผู้ตอบ : Create Date : 2017-11-10 11:24:04


ย้อนกลับหน้าเว็บหลัก

ตอบปัญหาและเรื่องร้องเรียน


ข้อความ

 

ชื่อผู้ตอบ