รายละเอียดปัญหาและเรื่องร้องเรียน อบต.ท่าแฝก

เลขคำร้อง : 000010
วันที่แจ้ง : 2017-04-21 18:36:46
เรื่อง : ทดสอบหัวข้อ
สถานะ : 8
ชื่อ ผู้ส่งร้องเรียน : ทดสอบชื่อ Create Date : 2017-04-21 18:36:46 View : 508Reply : 8

No : 1

ทดสอบตอบข้อร้องเรียน
ชื่อผู้ตอบ : ทดสอบชื่อตอบ Create Date : 2017-04-21 18:37:12

No : 2

ชื่อผู้ตอบ : Create Date : 2019-05-31 10:46:39

No : 3

ชื่อผู้ตอบ : Create Date : 2019-06-08 18:58:48

No : 4

ชื่อผู้ตอบ : Create Date : 2019-08-25 12:15:44

No : 5

ชื่อผู้ตอบ : Create Date : 2019-09-03 03:11:00


ย้อนกลับหน้าเว็บหลัก

ตอบปัญหาและเรื่องร้องเรียน


ข้อความ

 

ชื่อผู้ตอบ