รายละเอียดปัญหาและเรื่องร้องเรียน อบต.ท่าแฝก

เลขคำร้อง : 000012
วันที่แจ้ง : 2018-02-28 11:24:12
เรื่อง : ขอสนับสนุนถุงปุ๋ยแก้ไขปัญหาภัยแล้
สถานะ : 1
ชื่อ ผู้ส่งร้องเรียน : นายสุรจิตร พรมมา Create Date : 2018-02-28 11:24:12 View : 207Reply : 1

No : 1

ขณะนี้งานธุรการได้เรียนผู้บริหารทราบแล้ว
ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไปค่ะ
ชื่อผู้ตอบ : งานธุรการ สำนักปล Create Date : 2018-02-28 11:38:17


ย้อนกลับหน้าเว็บหลัก

ตอบปัญหาและเรื่องร้องเรียน


ข้อความ

 

ชื่อผู้ตอบ