รายละเอียดปัญหาและเรื่องร้องเรียน อบต.ท่าแฝก

เลขคำร้อง : 000014
วันที่แจ้ง : 2018-03-08 14:26:14
เรื่อง : ขอกระสอบทรายกั้นฝาย
สถานะ : 2
ชื่อ ผู้ส่งร้องเรียน : นายตุ๊ ปิ๊บแกัว Create Date : 2018-03-08 14:26:14 View : 203Reply : 2

No : 1

ได้รับใบคำร้องเรียบร้อยแล้วครับ อยู่ในขั้นตอนนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปครับ
ชื่อผู้ตอบ : งานธุรการ Create Date : 2018-03-08 14:40:53

No : 2

ชื่อผู้ตอบ : Create Date : 2019-05-23 07:57:20


ย้อนกลับหน้าเว็บหลัก

ตอบปัญหาและเรื่องร้องเรียน


ข้อความ

 

ชื่อผู้ตอบ