รายละเอียดปัญหาและเรื่องร้องเรียน อบต.ท่าแฝก

เลขคำร้อง : 000014
วันที่แจ้ง : 2018-03-08 14:26:14
เรื่อง : ขอกระสอบทรายกั้นฝาย
สถานะ : 5
ชื่อ ผู้ส่งร้องเรียน : นายตุ๊ ปิ๊บแกัว Create Date : 2018-03-08 14:26:14 View : 373Reply : 5

No : 1

ได้รับใบคำร้องเรียบร้อยแล้วครับ อยู่ในขั้นตอนนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปครับ
ชื่อผู้ตอบ : งานธุรการ Create Date : 2018-03-08 14:40:53

No : 2

ชื่อผู้ตอบ : Create Date : 2019-05-23 07:57:20

No : 3

ชื่อผู้ตอบ : Create Date : 2019-06-10 20:16:50

No : 4

ชื่อผู้ตอบ : Create Date : 2019-06-23 11:22:16

No : 5

ชื่อผู้ตอบ : Create Date : 2019-08-27 03:30:07


ย้อนกลับหน้าเว็บหลัก

ตอบปัญหาและเรื่องร้องเรียน


ข้อความ

 

ชื่อผู้ตอบ