รายละเอียดปัญหาและเรื่องร้องเรียน อบต.ท่าแฝก

เลขคำร้อง : 000015
วันที่แจ้ง : 2018-03-08 14:30:24
เรื่อง : ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 4
สถานะ : 4
ชื่อ ผู้ส่งร้องเรียน : นายบุญส่ง ขันทะศิ Create Date : 2018-03-08 14:30:24 View : 376Reply : 4

No : 1

ได้รับใบคำร้องเรียบร้อยแล้วครับ อยู่ในขั้นตอนนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปครับ
ชื่อผู้ตอบ : งานธุรการ Create Date : 2018-03-08 15:18:42

No : 2

ชื่อผู้ตอบ : Create Date : 2019-05-23 08:10:15

No : 3

ชื่อผู้ตอบ : Create Date : 2019-06-10 20:59:55

No : 4

ชื่อผู้ตอบ : Create Date : 2019-08-27 03:58:17


ย้อนกลับหน้าเว็บหลัก

ตอบปัญหาและเรื่องร้องเรียน


ข้อความ

 

ชื่อผู้ตอบ