รายละเอียดปัญหาและเรื่องร้องเรียน อบต.ท่าแฝก

เลขคำร้อง : 000015
วันที่แจ้ง : 2018-03-08 14:30:24
เรื่อง : ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ที่ 4
สถานะ : 2
ชื่อ ผู้ส่งร้องเรียน : นายบุญส่ง ขันทะศิ Create Date : 2018-03-08 14:30:24 View : 207Reply : 2

No : 1

ได้รับใบคำร้องเรียบร้อยแล้วครับ อยู่ในขั้นตอนนำเสนอผู้บริหารเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปครับ
ชื่อผู้ตอบ : งานธุรการ Create Date : 2018-03-08 15:18:42

No : 2

ชื่อผู้ตอบ : Create Date : 2019-05-23 08:10:15


ย้อนกลับหน้าเว็บหลัก

ตอบปัญหาและเรื่องร้องเรียน


ข้อความ

 

ชื่อผู้ตอบ