รายละเอียดปัญหาและเรื่องร้องเรียน อบต.ท่าแฝก

เลขคำร้อง : 000016
วันที่แจ้ง : 2018-03-09 09:44:35
เรื่อง : ของบประมาณการซ่อมแซมถนน คสล. ม.8
สถานะ : 2
ชื่อ ผู้ส่งร้องเรียน : ส.อบต.จรัญ จันทร์โ Create Date : 2018-03-09 09:44:35 View : 204Reply : 2

No : 1

คำร้องดังกล่าว ได้แจ้งกองช่างดำเนินการสำรวจความเสียหายตามขั้นตอนต่อไปครับ
ชื่อผู้ตอบ : นักจัดการงานทั่ว Create Date : 2018-03-09 09:49:56

No : 2

ชื่อผู้ตอบ : Create Date : 2019-05-20 01:09:47


ย้อนกลับหน้าเว็บหลัก

ตอบปัญหาและเรื่องร้องเรียน


ข้อความ

 

ชื่อผู้ตอบ