รายละเอียดปัญหาและเรื่องร้องเรียน อบต.ท่าแฝก

เลขคำร้อง : 000016
วันที่แจ้ง : 2018-03-09 09:44:35
เรื่อง : ของบประมาณการซ่อมแซมถนน คสล. ม.8
สถานะ : 6
ชื่อ ผู้ส่งร้องเรียน : ส.อบต.จรัญ จันทร์โ Create Date : 2018-03-09 09:44:35 View : 385Reply : 6

No : 1

คำร้องดังกล่าว ได้แจ้งกองช่างดำเนินการสำรวจความเสียหายตามขั้นตอนต่อไปครับ
ชื่อผู้ตอบ : นักจัดการงานทั่ว Create Date : 2018-03-09 09:49:56

No : 2

ชื่อผู้ตอบ : Create Date : 2019-05-20 01:09:47

No : 3

ชื่อผู้ตอบ : Create Date : 2019-05-29 14:14:32

No : 4

ชื่อผู้ตอบ : Create Date : 2019-06-06 04:35:14

No : 5

ชื่อผู้ตอบ : Create Date : 2019-07-01 23:11:34

No : 6

ชื่อผู้ตอบ : Create Date : 2019-08-23 16:44:33


ย้อนกลับหน้าเว็บหลัก

ตอบปัญหาและเรื่องร้องเรียน


ข้อความ

 

ชื่อผู้ตอบ