รายละเอียดปัญหาและเรื่องร้องเรียน อบต.ท่าแฝก

เลขคำร้อง : 000018
วันที่แจ้ง : 2018-09-13 09:53:10
เรื่อง : แจ้งแก้ไขไฟฟ้าในเขตบริเวณบ้านงอมถ
สถานะ :
ชื่อ ผู้ส่งร้องเรียน : ผญบ. ม.1 Create Date : 2018-09-13 09:53:10 View : 110Reply :


ย้อนกลับหน้าเว็บหลัก

ตอบปัญหาและเรื่องร้องเรียน


ข้อความ

 

ชื่อผู้ตอบ