กระเทียมมีชื่อ เลื่องลือสักใหญ่ ศูนย์รวมใจพญาปาด งามธรรมชาติภูสอยดาว

ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เอกสารจัดเก็บรายได้
แจ้งปัญหา/เรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์เว็บไซด์หน่วยงานราชการ
ลิงค์เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น อต.
 
 
 
 
 
เอกสารดาวโหลด คลิก

Statistics
Today
6
Yesterday
16
This Month
86
Last Month
518
This Year
1,161
Last Year
68,418

 ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ข้อมูลเชิงสถติติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตปี2562 ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดหลังขับเคลื่อน25-01-64
คำสั่งมอบหมายงานประจำปีงบประมาณ 2563 ประกวดราคาซื้อรถตักหน้าขุดขับเคลื่อน4ล้อ17-12-63
คู่มือให้บริการประชาชน ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อรถพยาบาล18-11-63
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล อบต.ท่าแฝก ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน20-10-63
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดอุตรดิตถ์ แบบ สขร. ม.ค. - พ.ค. 2563 (file.rar) 18-06-63
แนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2563 แบบ สขร. มิ.ย. - ธ.ค. 2562 (file.rar) 18-06-63
ประกาศระเบียบการลา ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ถังน้ำพลาสติกหมู่1และ3(8-4-63)
มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของอบต. ประกาศเผยแพร่จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องอัดฟาง(1-4-63)
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน ประกาศเผยแพร่จัดซื้อครุภัณฑ์ถังน้ำพลาสติกฯ(1-4-63)
มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันการปราบปราม2563 ประกาศเผยแพร่จัดซื้อ ระบบสูบน้ำพลังแสงฯ(1-4-63)
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ ประมาณ2563 ประกาศเผยแพร่จัดซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาล(1-4-63)
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง2563 ร่างขอบเขตงานโครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดTOR(5-3-63)
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมปี2563 ร่างขอบเขตงานจัดซื้อรถตักหน้าขุด-แก้ไขที่1(17-2-63)
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน2563 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างรถตักหน้าขุด(17-2-63)
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติราชการ2563 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุด(11-2-63)
แผนการบริหารงานต่อเนื่องประจำปีงบประมาณ 2563 ร่างขอบเขตงานโครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุด(11-2-63)
ช่องทาง ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(15-1-63)
ช่องทาง ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ประกาศราคากลาง โครงการสูบน้ำประปาพลังงานแสงฯ
รับโอน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(23-4-63) ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธี e-biddingโครงการสูบน้ำฯ
รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล(27-5-62) ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปี2563
รับโอนพนักงงานส่วนตำบลสายงานบริหาร อ่านข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้างทั้งหมด
อ่านข่าวประชาสั มพันธ์ทั้งหมด  

วันผู้สูงอายุ2561

กีฬาเยาวชน 2561

งานพญาปาด 2561

วันผู้สูงอายุ 2562

กีฬาเยาวชน 2562

งานพญาปาด 2562

กิจกรรมวันเด็ก 2562

ทำบุญปีใหม่ อบต.2563

 

 

 

 

จ.อุตรดิตถ์ เปิดตัว "วังน้ำต้น" แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมาสัมผัสความสวยงามของเกาะแก่งเหนือเขื่อนสิริกิติ์ 

ตั้งกระทู้ใหม่                   
ลำดับกระทู้
ข้อความกระทู้
ผุ้โพส
วันที่โพส
อ่าน
ตอบ
00124 binance เพราะเหตุไรพวกเราควรที่จะต้องมาเงินดิจิตอลที่เว็บนี้ เอก 2021-03-06 23:02:57 1 0
00123 2021-03-05 18:08:56 1 0
                                                            

Webmaster |ComhouseUTD| Last update: 18-06-63

Copyright © 2017 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก - www.Thafak.org
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก เลขที่ 200 หมู่ 5 ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110 โทร.055 436 700
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย CompuetHouseUttaradit