ฝ่ายบริหาร
สมาชิกสภา อบต.
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
เอกสารจัดเก็บรายได้
แจ้งปัญหา/เรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์เว็บไซด์หน่วยงานราชการ
ลิงค์เว็บไซด์องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น อต.
 
 
 
 
 
 
เอกสารดาวโหลด คลิก
 
 
 
 
 
 
 
 

Statistics
Today
8
Yesterday
17
This Month
33
Last Month
239
This Year
64,997
Last Year
900

ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมสภา_สมัยวิสามัญ_ครั้งที่_1_2561
คำสั่ง การจัดคนลงสู่ตำแหน่งกรอบอัตรากำลังใหม่
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ช่องทางร้องเรียน
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ของข้าราชการ
ประกาศ กำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่
ประกาศ ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ
ประกาศ นโยบายคุณธรรมจริยธรรม
ประกาศ ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
ประกาศ มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
ประกาศ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
ประกาศกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
ป้ายประกาศของบุคลากร
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม
 
คำกล่าวแสดงเจตจำนงของผู้บริหาร
ประกาศการแสดงเจตจำนงด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน
ประกาศ เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
ประกาศ เจตจำนงสุจริต ของนายก อบต
การประชาสัมพันธ์การดำเนินการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่
การประชาสัมพันธ์ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ความรู้เกี่ยวกับภาษีป้าย
ประกาศแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2558-2560 
   ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-1
  ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-2
   ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-3
  ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559-4
 


ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้าง
ช่องทาง ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์ถังน้ำพลาสติกหมู่1และ3(8-4-63)
ช่องทาง ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ประกาศเผยแพร่จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องอัดฟาง(1-4-63)
รับโอน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ(23-4-63) ประกาศเผยแพร่จัดซื้อครุภัณฑ์ถังน้ำพลาสติกฯ(1-4-63)
รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล(27-5-62) ประกาศเผยแพร่จัดซื้อ ระบบสูบน้ำพลังแสงฯ(1-4-63)
รับโอนพนักงงานส่วนตำบลสายงานบริหาร ประกาศเผยแพร่จัดซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาล(1-4-63)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก(7-8-61) ร่างขอบเขตงานโครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุดTOR(5-3-63)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่ (25-7-61) ร่างขอบเขตงานจัดซื้อรถตักหน้าขุด-แก้ไขที่1(17-2-63)
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคล ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างรถตักหน้าขุด(17-2-63)
การประชุมสภาสมัยวิสามัญ_ครั้งที่ 1/2561 ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุด(11-2-63)
คำสั่ง การจัดคนลงสู่ตำแหน่งกรอบอัตรากำลังใหม่

ร่างขอบเขตงานโครงการจัดซื้อรถตักหน้าขุด(11-2-63)

เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา(15-1-63)
ช่องทางร้องเรียน ประกาศราคากลาง โครงการสูบน้ำประปาพลังงานแสงฯ
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ของข้าราชการ ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธี e-biddingโครงการสูบน้ำฯ
ประกาศ กำหนดส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างปี2563
ประกาศ ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ อ่านข่าวประมูล จัดซื้อ จัดจ้างทั้งหมด
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด  
   

วันผู้สูงอายุ2561

กีฬาเยาวชน 2561

งานพญาปาด 2561

วันผู้สูงอายุ 2562

กีฬาเยาวชน 2562

งานพญาปาด 2562

กิจกรรมวันเด็ก 2562

 

 

 

 

 

 

 
   

จ.อุตรดิตถ์ เปิดตัว "วังน้ำต้น" แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แห่งใหม่ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวมาสัมผัสความสวยงาม

 
ของเกาะแก่งเหนือเขื่อนสิริกิติ์ 
 
 
 
 
 
ตั้งกระทู้ใหม                   
ลำดับกระทู้
ข้อความกระทู้
ผุ้โพส
วันที่โพส
อ่าน
ตอบ
                                                            
 
 
 
 
 
 

Webmaster |ComhouseUTD| Last update: 01-04-63

Copyright © 2017 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก - www.Thafak.org
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก เลขที่ 200 หมู่ 5 ตำบลท่าแฝก อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110 โทร.055 436 700
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย CompuetHouseUttaradit