In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

การคมนาคม

การคมนาคมติดต่อระหว่างตำบลท่าแฝกกับอำเภอท่าปลา มี 1 เส้นทาง  ดังนี้ ถนนสายบ้านสวน  -  ปากนาย     52.125    กิโลเมตร

การไฟฟ้า

ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ครบ  9  หมู่บ้านและยังขาดบางครัวเรือนที่ยังไม่ได้ใช้เพราะเป็นชุมชนที่ขยายใหม่

แหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภคและเพื่อการเกษตร

 แหล่งน้ำตามธรรมชาติ   ตำบลท่าแฝกมีแหล่งน้ำ ซึ่งเป็นลำห้วยเล็ก ๆ ไหลผ่าน    12  สาย  คือ

 ห้วยงอมถ้ำ,ห้วยกั้ง                ไหลผ่านหมู่ที่    1

 ห้วยงอมมด,ห้วยโป่ง              ไหลผ่านหมู่ที่  2

 ห้วยงอมสัก                         ไหลผ่านหมู่ที่  3

 ห้วยผึ้ง                              ไหลผ่านหมู่ที่  4

 ห้วยป่ากั้ง                           ไหลผ่านหมู่ที่  5

 ห้วยเคียน                           ไหลผ่านหมู่ที่  6

 ห้วยยาง,ห้วยคลองคำ             ไหลผ่านหมู่ที่  7

 ห้วยไผ่,ห้วยหมู                     ไหลผ่านหมู่ที่  8

 แหล่งน้ำธรรมชาติดังกล่าวนี้ หน้าแล้งช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม จะแห้งขอด

 

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

      สระน้ำ  จำนวน               34      แห่ง

      อ่างเก็บน้ำ                      -      แห่ง

      ประปาหมู่บ้าน                9      แห่ง

      บ่อน้ำตื้น                     30       แห่ง

      บ่อบาดาล                    -        แห่ง

      ฝาย                           44      แห่ง

สภาพปัญหาของพื้นที่

       ตำบลท่าแฝก  มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบและเนินสูง  พื้นดินไม่เหมาะแก่การเพาะปลูกหรือทำการเกษตร เนื่องจากพื้นดินขาดความอุดมสมบูรณ์  และขาดแหล่งน้ำทำการเกษตร และราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำประกอบกับราคาปุ๋ยและเมล็ดพันธุ์พืชมีราคาแพง ผลผลิตทางการเกษตรจึงไม่ได้ผลเท่าที่ควร ส่งผลให้ราษฎรซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมไม่มีรายได้ที่เพียงพอสำหรับเลี้ยงครอบครัว ทำให้มีฐานะยากจน และมีคุณภาพชีวิตต่ำกว่ามาตรฐาน  จึงเป็นสาเหตุให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานไปรับจ้างทำงานต่างถิ่น เช่นกรุงเทพมหานคร หรือเมืองศูนย์กลางทางการพัฒนาเศรษฐกิจต่าง ๆ เป็นต้น

หนังสือราชการกรม

 การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ [23-7-58]  คลิ๊ก..   

  ประกาศการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนแห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 [21-7-58]  คลิ๊ก..   

 แผนการดำเนินงานปี 58ฉบับสมบูรณ์ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก  ได้ใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2558-2562)  และจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) คลิ๊ก..

 แผนเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไข ปัญหาภัยแล้ง ปี 2558 ศูนย์อำนวยการเฉะพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง คลิ๊ก..   

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557  คลิก  1 2    

 ข้อมูลเบื้องต้น อบต. อ่านต่อ    

 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตําบลตําแหน่งผู้บริหารหัวหน้าสํานักปลัด 1 อัตรา  [ตั้งแต่วันที่ 13-27 สิงหาคม 2558]  อ่านต่อ    

 ประกาศคณะกรรมการสอบนักบริหารการศึกษา 6 [ตั้งแต่วันที่ 13-27 สิงหาคม 2558]  อ่านต่อ    

 ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแฝก ตั้งแต่วันที่ [25 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2558]  อ่านต่อ 

 ประกาศ  เรื่องการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559  คลิก  1 2    

 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2558  (ผด.3) งวดที่ 3  

คลิก  1 2 3 

 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2558  (ผด.3) งวดที่ 2  

คลิก  1 2 3    

 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2558  (ผด.3) งวดที่ 1

cialis generico vendita

คลิก  1 2 3 4   

 ประกาศ  เรื่องการจัดทำแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558  คลิก  1    

 

จัดซื้อ-จัดจ้าง  

 ประกาศผลพิจารณาการสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 (ช่วงที่ 2)  คลิ๊ก..

 บันทึกทะเบียนรับซองสอบราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 (ช่วงที่ 2)    คลิ๊ก..

 บันทึกบัญชีให้หรือขายซองสอบราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 (ช่วงที่ 2)    คลิ๊ก.. 

 ประกาศผลพิจารณาการสอบราคาจ้าง  โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ที่ทำการ อบต.ท่าแฝก    คลิ๊ก.. 

 บันทึกทะเบียนรับซองสอบราคา  โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ที่ทำการ อบต.ท่าแฝก   คลิ๊ก.. 

 บันทึกบัญชีให้หรือขายซองสอบราคา  โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ที่ทำการ อบต.ท่าแฝก    คลิ๊ก.. 

 เอกสารประกาศสอบราคาจ้าง  โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 (ช่วงที่ 2)   [9-21 ธ.ค.  2558]  คลิ๊ก    

 เอกสารประกาศสอบราคาจ้าง  โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ที่ทำการ อบต.ท่าแฝก [9-21 ธ.ค.  2558] คลิ๊ก   

 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 (ช่วงที่ 2)   คลิ๊ก  หน้า    1   2     

 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ที่ทำการ อบต.ท่าแฝก   คลิ๊ก  หน้า    1   2     

 ประกาศสอบราคาซื้อ  โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นละออกฝอย(ULV)  [29  ก.ย.  2558]   คลิ๊ก..

 ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องพ่นละออกฝอย(ULV)  คลิ๊ก..

 จัดซื้อ-จัดจ้าง คลิ๊กดูเนื้อหา  

ลิงค์ที่น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

0245261
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
211
1867
12127
225162
43585
25282
245261

Your IP: 54.196.21.202
Server Time: 2016-05-28 03:50:42

PTT Oil Price

เข้าสู่ระบบ

 

http://non-prescription-pharmacy.com/buy-generic-phenergan-online-cheap-promethazine/ promethazine generic